Een opstalverzekering aanvragen

Een opstalverzekering is, zoals de naam al zegt, een verzekering die de schade aan opstal dekt. Opstal is een bouwwerk dat door de mens is gebouwd. Denk hierbij aan een huis of een gebouw, maar ook een schutting kan gezien worden als een opstal. Een opstalverzekering wordt ook wel een schadeverzekering genoemd en valt onder de brandverzekeringen. Binnen de opstalverzekering wordt er onderscheid gemaakt tussen een basisdekking en een Allrisk dekking. De basisdekking verzekert tegen ongevallen door bijvoorbeeld brand of storm aan de opstal. De Allrisk dekking verzekert bovenop de basisdekking ook schade die door de persoon zelf is veroorzaakt. In het geval dat de inwonende zelf schade aanbrengt aan de opstal door bijvoorbeeld iets zwaars op de vloer te laten vallen waardoor er een deuk ontstaat, dan zal dit binnen ook vergoed worden. Ook onverwachte ongevallen zijn door de Allriskdekking gedekt. Als er bijvoorbeeld kastjes aan de muur zijn bevestigd en deze opeens loslaten, dan vallen deze ook binnen de verzekering.

De hoogte van de verzekering is aanpasbaar. Het ligt aan de verzekeraar hoe hoog het maximum ligt. Binnen dit bedrag kan zelf besloten worden hoe hoog het limiet wordt ingesteld.

Waarom een opstalverzekering afsluiten?

Een opstalverzekering kan voor talloze redenen afgesloten worden. Een voor veel mensen belangrijke reden is het feit dat het huis verzekerd kan worden tegen schade. Schade is een brede term, maar denk hierbij aan gevallen van schade door brand, storm of water. Ook ongevallen als diefstallen of vandalisme vallen vaak onder de schade die door een opstalverzekering wordt gedekt. Voor gezinnen met kleine kinderen kan een opstalverzekering met Allrisk dekking aantrekkelijk zijn, zo kunnen situaties voorkomen waar kinderen bijvoorbeeld op de muur kleuren. Bekijk voor het aanvragen van een opstalverzekering op deze site.

Kosten voor een opstalverzekering.

Een opstalverzekering afsluiten is natuurlijk niet gratis. Er is sprake van premie. Premie is een vast bedrag dat de verzekerde betaalt. Deze premie is geen vast bedrag, maar hangt af van de woonsituatie. Er zal dan ook verschil zijn tussen een enkele inwoner of een gezin van vijf personen. Er wordt vaker ook gewerkt met een eigen risico. Dit eigen risico is een bepaald bedrag dat de verzekerde zelf betaalt bij schade. De hoogte van het eigen risico kan mogelijk afhangen van de woonplaats.