Een lease auto en een boete, wat nu?

Stel je rijdt in een lease auto van de zaak, dat betekent dat je maandelijks een vast bedrag overmaakt aan je werkgever. Hieronder vallen doorgaans kosten als verzekering, reparatie, onderhoud en mogelijk ook benzine. Maar wat als je nou een verkeersovertreding begaat en daarvoor wordt bekeurd? Valt dit bedrag dan onder je maandelijkse bijdrage of draai je zelf voor deze kosten op? Wanneer je een boete krijgt, wordt deze allereerst naar je leasemaatschappij verstuurd. Zij zorgen er vervolgens voor dat de bekeuring op het juiste adres terechtkomt. De verantwoordelijkheid voor het op tijd betalen van de boete ligt dan bij degene die de overtreding in de lease auto heeft begaan.

Niet op tijd betaald

Wanneer de bekeuring voor de begane verkeersovertreding niet op tijd wordt betaald door degene die in de lease auto heeft gereden, wordt in de eerste plaats zoals altijd een eerste aanmaning verstuurd. Deze wordt door de leasemaatschappij betaald, waarna ze dit bedrag plus een extra boete, inhouden op het salaris van de betreffende werknemer. Deze extra boete bovenop de verkeersboete is voor alle bijkomende administratieve kosten die de werkgever heeft moeten maken om ervoor te zorgen dat alle aanmaningen naar het juiste adres zijn verstuurd. Als werknemer kun je een bekeuring dus maar beter op tijd betalen, dat scheelt je een hoop in kosten.

Bezwaar maken tegen een boete

Het komt natuurlijk nogal eens voor dat mensen het niet eens zijn met een bekeuring. In dit geval kan er natuurlijk bezwaar worden gemaakt. Als je in het bezit bent van een lease auto moet je echter wel eerst contact opnemen met je leasemaatschappij voor de aanvraag van een speciale machtiging. Deze machtiging kun je samen met je bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Let op dat je dit vóór de eerste vervaldatum van de boete doet, anders moet je niet alleen de boete alsnog betalen, maar ook het bedrag dat daar extra bovenop komt vanwege achterstallige betaling. Wilt u een bedrijfsauto leasen, kijk dan op onze website.